Klavye k覺sayol tular覺 nelerdir.

3 sene 繹nce taraf覺ndan yaz覺lm覺t覺r.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

iligisayar ba覺nda vaktinizi ge癟irirken klavyenizin k覺sayol tular覺ndan faylanmal覺s覺n覺z.

Genel Klavye K覺sayollar覺

 • CTRL+C (Kopyala)
 • CTRL+X (Kes)
 • CTRL+V (Yap覺t覺r)
 • CTRL+Z (Geri Al)
 • DELETE (Sil)
 • STKRKT+DELETE (Se癟ili 繹eyi Geri D繹n羹羹m Kutusuna atmadan kal覺c覺 olarak sil)
 • Bir 繹eyi s羹r羹klerken CTRL (Se癟ili 繹eyi kopyala)
 • Bir 繹eyi s羹r羹klerken CTRL+STKRKT (Se癟ili 繹eye k覺sayol olutur)
 • F2 tuu (Se癟ili 繹eyi yeniden adland覺r)
 • CTRL+SAG OK (Ekleme noktas覺n覺 sonraki s繹zc羹羹n ba覺na g繹t羹r)
 • CTRL+SOL OK (Ekleme noktas覺n覺 繹nceki s繹zc羹羹n ba覺na g繹t羹r )
 • CTRL+AAGI OK (Ekleme noktas覺n覺 sonraki paragraf覺n ba覺na g繹t羹r)
 • CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktas覺n覺 繹nceki paragraf覺n ba覺na g繹t羹r )
 • Ok tular覺n覺n herhangi biriyle birlikte CTRL+STKRKT (Bir metin blou vurgula)
 • Ok tular覺n覺n herhangi biriyle birlikte STKRKT (Pencere veya masa羹st羹nde birden fazla 繹e se癟 veya bir belgede metin se癟)
 • CTRL+A (T羹m羹n羹 se癟)
 • F3 tuu (Bir dosya ya da klas繹r ara)
 • ALT+ENTER (Se癟ili 繹enin 繹zelliklerini g繹r羹nt羹le)
 • ALT+F4 (Etkin 繹eyi kapat veya etkin programdan 癟覺k)
 • ALT+ENTER (Se癟ili nesnenin 繹zelliklerini g繹r羹nt羹le)
 • ALT+ARA UBUGU (Etkin pencere i癟in k覺sayol men羹s羹n羹 a癟)
 • CTRL+F4 (Ayn覺 anda birden 癟ok belge a癟may覺 salayan programlardaki etkin belgeyi kapat)
 • ALT+SEKME (A癟覺k 繹eler aras覺nda ge癟i yap)
 • ALT+ESC (eler aras覺nda a癟覺lma s覺ralar覺na g繹re d繹n)
 • F6 tuu (Bir penceredeki veya masa羹st羹ndeki ekran 繹eleri aras覺nda dola)
 • F4 tuu (Bilgisayar覺m veya Windows Gezginindeki Adres 癟ubuu listesini g繹r羹nt羹le)
 • STKRKT+F10 (Se癟ili 繹e i癟in k覺sayol men羹s羹n羹 g繹r羹nt羹le)
 • ALT+ARA UBUGU (Etkin pencere i癟in Sistem men羹s羹n羹 g繹r羹nt羹le)
 • CTRL+ESC (Balat men羹s羹n羹 g繹r羹nt羹le)
 • ALT+Bir men羹 ad覺ndaki alt覺 癟izili harf (Kar覺l覺k gelen men羹y羹 g繹r羹nt羹le)
 • A癟覺k bir men羹deki bir komut ad覺ndaki alt覺 癟izili harf (Kar覺l覺k gelen komutu ger癟ekletirir)
 • F10 tuu (Etkin programda men羹 癟ubuunu etkinletirir)
 • SAG OK (Sadaki sonraki men羹y羹 a癟 veya bir alt men羹 a癟)
 • SOL OK (Soldaki sonraki men羹y羹 a癟 veya bir alt men羹y羹 kapat)
 • F5 tuu (Etkin pencereyi g羹nceletir)
 • GER襤 AL (Bilgisayar覺m ya da Windows Gezgininde bir seviye 羹stteki klas繹r羹 g繹r羹nt羹le)
 • ESC (Ge癟erli g繹revi iptal et)
 • CD-ROM s羹r羹c羹ye bir CD-ROM takt覺覺n覺zda STKRKT (CD-ROMun otomatik olarak oynat覺lmas覺n覺 繹nle)

襤letiim Kutusu Klavye K覺sayollar

 • CTRL+SEKME (Sekmeler aras覺nda gezin)
 • CTRL+STKRKT+SEKME (Sekmeler aras覺nda geriye doru git)
 • SEKME (Se癟enekler aras覺nda ileriye doru git)
 • STKRKT+SEKME (Se癟enekler aras覺nda geriye doru git)
 • ALT+Alt覺 izili harf (襤lgili komutu ger癟ekletir veya ilgili se癟enei se癟)
 • ENTER (Etkin se癟enein veya d羹menin komutunu ger癟ekletir)
 • ARA UBUGU (Etkin se癟enek bir onay kutusuysa onay kutusunu se癟 veya temizle)
 • Ok tular覺 (Etkin se癟enek se癟enek d羹meleri grubuysa bir d羹me se癟)
 • F1 tuu (Yard覺m g繹r羹nt羹le)
 • F4 tuu (Etkin listedeki 繹eleri g繹r羹nt羹le)
 • GER襤 (Kaydet veya A癟 iletiim kutusunda bir klas繹r se癟iliyse bir 羹st d羹zeydeki klas繹r羹 a癟)

Microsoft Doal Klavye K覺sayollar覺

 • Windows Logosu (Balat men羹s羹n羹 g繹ster veya gizle)
 • Windows Logosu+BREAK (Sistem zellikleri iletiim kutusunu g繹r羹nt羹le)
 • Windows Logosu+D (Masa羹st羹n羹 g繹ster)
 • Windows Logosu+M (T羹m pencereleri k羹癟羹lt)
 • Windows Logosu+STKRKT+M (K羹癟羹lt羹lm羹 pencereleri geri y羹kle)
 • Windows Logosu+E (Bilgisayar覺m覺 a癟)
 • Windows Logosu+F (Bir dosya veya klas繹r ara)
 • CTRL+Windows Logo+F (Bilgisayar ara)
 • Windows Logosu+F1 (Windows Yard覺m覺n覺 g繹r羹nt羹le)
 • Windows Logosu+ L (Klavyeyi kilitle)
 • Windows Logosu+R (al覺t覺r iletiim kutusunu a癟)
 • Windows Logosu+U (Hizmet Program覺 Y繹neticisini a癟)

Eriilebilirlik Klavye K覺sayollar覺

 • Sekiz saniye boyunca Sa STKRKT (Filtre Tular覺n覺 a癟 veya kapat)
 • Sol ALT+Sol STKRKT+PRINT SCREEN (Y羹ksek Kar覺tl覺k覺 a癟 veya kapat)
 • Sol ALT+sol STKRKT+NUM LOCK (Fare Tular覺n覺 a癟 veya kapat)
 • Be kez STKRKT (Yap覺kan Tular覺 a癟 veya kapat)
 • Be saniye boyunca NUM LOCK (Ge癟i Tular覺n覺 a癟 veya kapat)
 • Windows Logosu+U (Hizmet Program覺 Y繹neticisini a癟)

Windows Gezgini Klavye K覺sayollar覺

 • END (Etkin pencerenin sonunu g繹ster)
 • HOME (Etkin pencerenin ba覺n覺 g繹ster)
 • NUM LOCK+Y覺ld覺z 襤areti (*) (Se癟ili klas繹r羹n alt覺ndaki t羹m alt klas繹rleri g繹ster)
 • NUM LOCK+Art覺 iareti (+) (Se癟ili klas繹r羹n i癟eriini g繹ster)
 • NUM LOCK+Eksi iareti (-) (Se癟ili klas繹r羹 daralt)
 • SOL OK (Ge癟erli se癟im geniletilmise daralt veya 羹st klas繹r羹 se癟)
 • SAG OK (Ge癟erli se癟imi daralt覺lm覺sa g繹r羹nt羹le veya ilk alt klas繹r羹 se癟)

Karakter Elem 襤癟in Klavye K覺sayollar覺

Karakter k覺lavuzunda bir karakteri 癟ift t覺klat覺rsan覺z, k覺lavuz 羹zerinde klavye k覺sayollar覺n覺 kullanarak hareket edebilirsiniz:

 • SAG OK (Saa veya sonraki sat覺r覺n ba覺na git)
 • SOL OK (Sola veya 繹nceki sat覺r覺n ba覺na git)
 • YUKARI OK (Bir sat覺r yukar覺 git)
 • AAGI OK (Bir sat覺r aa覺 git)
 • PAGE UP (Bir defada bir ekran yukar覺 git)
 • PAGE DOWN (Bir defada bir ekran aa覺 git)
 • HOME (Sat覺r覺n ba覺na git)
 • END (Sat覺r覺n sonuna git)
 • CTRL+HOME (襤lk karaktere git)
 • CTRL+END (Son karaktere git)
 • ARA UBUGU (Bir karakter se癟ildiinde B羹y羹t羹lm羹 ve Normal modlar aras覺nda ge癟i yap)

Microsoft Y繹netim Konsolu (MMC) Ana Pencere Klavye K覺sayollar覺

 • CTRL+O (Kaydedilmi bir konsolu a癟)
 • CTRL+N (Yeni bir konsol a癟)
 • CTRL+S (A癟覺k konsolu kaydet)
 • CTRL+M (Bir konsol 繹esi ekle veya kald覺r)
 • CTRL+W (Yeni bir pencere a癟)
 • F5 tuu (T羹m konsol pencerelerinin i癟eriini g羹ncelletir)
 • ALT+ARA UBUGU (MMC penceresi men羹s羹n羹 g繹r羹nt羹le)
 • ALT+F4 (Konsolu kapat)
 • ALT+A (Eylem men羹s羹n羹 g繹r羹nt羹le)
 • ALT+V (G繹r羹n羹m men羹s羹n羹 g繹r羹nt羹le)
 • ALT+F (Dosya men羹s羹n羹 g繹r羹nt羹le)
 • ALT+O (S覺k Kullan覺lanlar men羹s羹n羹 g繹r羹nt羹le)

MMC Konsol Penceresi Klavye K覺sayollar覺

 • CTRL+P (Ge癟erli sayfay覺 veya etkin b繹lmeyi yazd覺r)
 • ALT+Eksi iareti (-) (Etkin konsol penceresi i癟in pencere men羹s羹n羹 g繹r羹nt羹le)
 • STKRKT+F10 (Se癟ili 繹e i癟in Eylem k覺sayol men羹s羹n羹 g繹r羹nt羹le)
 • F1 tuu (Se癟ili 繹e i癟in varsa Yard覺m bal覺覺n覺 a癟)
 • F5 tuu (T羹m konsol pencerelerinin i癟eriini g羹ncelletir)
 • CTRL+F10 (Etkin konsol penceresini b羹y羹t)
 • CTRL+F5 (Etkin konsol penceresini geri y羹kle)
 • ALT+ENTER (Se癟ili 繹e i癟in varsa zellikler iletiim kutusunu a癟)
 • F2 tuu (Se癟ili 繹eyi yeniden adland覺r)
 • CTRL+F4 (Etkin konsolu kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa, bu k覺sayol konsolu kapat覺r)

Uzak Masa羹st羹 Balant覺s覺 Gezintisi

 • CTRL+ALT+END (Microsoft Windows NT G羹venlik iletiim kutusunu a癟)
 • ALT+PAGE UP (Programlar aras覺 soldan saa ge癟i yap)
 • ALT+PAGE DOWN (Programlar aras覺 sadan sola ge癟i yap)
 • ALT+INSERT (Programlar aras覺nda en s覺k kullan覺lma s覺ras覺na g繹re d繹n)
 • ALT+HOME (Balat men羹s羹n羹 g繹r羹nt羹le)
 • CTRL+ALT+BREAK (襤stemci bilgisayar覺n覺 bir pencere ve tam ekran aras覺nda ge癟i yap)
 • ALT+DELETE (Windows men羹s羹n羹 g繹r羹nt羹le)
 • CTRL+ALT+Eksi iareti (-) (Etkin pencerenin anl覺k g繹r羹nt羹s羹n羹 Terminal Server panosunda istemciye yerletir ve ayn覺 ilevsellii yerel bilgisayarda PRINT SCREENe basarak salay覺n.)
 • CTRL+ALT+Art覺 iareti (+) (Etkin istemci penceresinin tamam覺n覺n anl覺k g繹r羹nt羹s羹n羹 Terminal Server panosuna yerletir ve ayn覺 ilevsellii yerel bilgisayarda ALT+PRINT SCREENe basarak salay覺n.)

Microsoft Internet Explorer Gezintisi

 • CTRL+B (S覺k Kullan覺lanlar覺 D羹zenle iletiim kutusunu a癟)
 • CTRL+E (Arama 癟ubuunu a癟)
 • CTRL+F (Bul yard覺mc覺 program覺n覺 balat)
 • CTRL+H (Ge癟mi 癟ubuunu a癟)
 • CTRL+I (s覺k kullan覺lanlar 癟ubuunu a癟)
 • CTRL+L (A癟 iletiim kutusunu a癟)
 • CTRL+N (Ayn覺 Web adresiyle taray覺c覺n覺n baka bir 繹rneini a癟)
 • CTRL+O (A癟 iletiim kutusunu a癟, CTRL+L ile ayn覺)
 • CTRL+P (Yazd覺r iletiim kutusunu a癟)
 • CTRL+R (Ge癟erli Web sayfas覺n覺 g羹ncelletir)
 • CTRL+W (Ge癟erli pencereyi kapat)

al覺t覺r Komutlar覺

 • compmgmt.msc Bilgisyar Y繹neticisi
 • devmgmt.msc Ayg覺t Y繹neticisi
 • diskmgmt.msc Disk Y繹neticisi
 • dfrg.msc Disk birletirme
 • eventvwr.msc Olay G繹r羹nt羹l羹yicisi
 • fsmgmt.msc Payla覺lan Dosyalar
 • gpedit.msc Grup Poli癟eleri
 • lusrmgr.msc Yerel Kullan覺c覺lar ve Gruplar
 • perfmon.msc Performans Monit繹r羹
 • rsop.msc Poli癟e Sonu癟ar覺n覺 Ortaya koymak
 • secpol.msc Yerel G羹venlik Ayarlar覺
 • services.msc eitli Servisler
 • msconfig Sytem Bilgisi Hizmetleri
 • regedit – Kay覺t Defteri Edit繹r羹
 • msinfo32 Sistem bilgisi
 • sysedit Sistem ekli Edit繹r羹
 • win.ini Windows Y羹kleme Bilgisi
 • winver u anki W襤ndows S羹r羹m羹n羹 G繹r羹nt羹le
 • mailto: Varsay覺lan E-mail al覺c覺s覺 G繹r羹nt羹le
 • cmd Komut sat覺r覺n覺 癟al覺t覺r
 • Denetim Masas覺 eleri 襤癟in al覺t覺r Komutlar覺
 • Program Ekle Kald覺r / control appwiz.cpl
 • Tarih Saat 繹zellikleri /control timedate.cpl
 • Ekran 繹zellikleri / control desk.cpl
 • H覺zl覺 bul / control findfast.cpl
 • Fontlar / control fonts
 • 襤nternet zellikleri /control inetcpl.cpl
 • Klavye 繹zellikleri /control main.cpl keyboard
 • Mouse zellikleri / control main.cpl
 • Multimedya zellikler /control mmsys.cpl
 • A zellikleri / control netcpl.cpl
 • ifre 繹zellikleri / control password.cpl
 • Printer /control printers
 • Ses zellikleri / control mmsys.cpl sounds
 • Sistem zellikleri /control sysdm.cpl
 • Windows XP Shortcuts
 • ALT+ENTER / se癟ili 繹gelerin 繹zellikleri
 • ALT+ESC / en son ac覺lan 覺tem ler覺 gec覺s saglar
 • ALT+F4 / aktif pencereler覺 kapat覺r
 • ALT+SPACEBAR / aktif sayfan覺n menusu
 • ALT+TAB / menuler aras覺nda ge癟i
 • BACKSPACE / bir 繹nceki sayfaya ge癟i
 • CTRL+A / hepsini se癟
 • CTRL+B / kal覺n yaz覺
 • CTRL+C / kopyala
 • CTRL+I / italik
 • CTRL+O / dosya a癟ma
 • CTRL+U / alt c覺zg覺
 • CTRL+V / yap覺t覺r
 • CTRL+X / kes
 • CTRL+Z / geri tusu
 • CTRL+F4 / d繹k羹manlar覺 kapat覺r
 • CTRL while dragging / se癟ili 繹geleri tutar
 • CTRL+SHIFT while dragging / se癟ili 繹geleri k覺sayol oluturur
 • SHIFT+DELETE / 癟繹p kutusuna atmadan siler
 • ESC / 覺slemler覺 durdurur
 • F1 / help
 • F2 / se癟ili 繹enin ismini degitirme
 • F3 / arama dosya ve klas繹rlerde
 • F4 / adres 癟ubuunu a癟ar
 • F5 / yenileme
 • F6 / adres 癟ubuuna gider
 • F10 / active sayfalarda 癟ubua gider dosya eklemek ara癟lar filan
 • SHIFT+F10 / sa t覺klad覺g覺n覺zda a癟覺lan menu
 • CTRL+ESC / start menusu
 • SHIFT+CTRL+ESC / g繹rev y繹net覺c覺s覺
 • WIN / start men羹s羹
 • WIN+BREAK / sistem 繹zellikler men羹s羹
 • WIN+D / b羹t羹n aktif sayfalari k羹癟羹ltme
 • WIN+E / bilgisayar覺m覺 a癟ar
 • WIN+F / arama dosya ve klas繹rlerde
 • WIN+F+CTRL / bilgisayar覺mda arama
 • WIN+L / kullan覺c覺 degitirme kapatmadan
 • WIN+M / k羹癟羹ltme veya restore etme sayfalar覺
 • WIN+R / 癟al覺t覺r覺 a癟ar
 • WIN+TAB / a癟覺k olan sayfalarda ge癟i

Windows Explorer k覺sayollar覺

 • ALT+SPACEBAR / aktif sayfan覺n men羹s羹
 • CTRL+ESC / windows menusu
 • ALT+F4 / windows penceresini ve cerayann eden olaylar覺 kapat覺r
 • CTRL+A / b羹t羹n par癟alar覺 se癟er
 • CTRL+X / se癟ili k覺sm覺 keser
 • CTRL+C / se癟ili k覺sm覺 kopyalar
 • CTRL+V / se癟ili k覺sm覺 yap覺t覺r覺r
 • CTRL+Z / geri d繹ner son yap覺lana
 • CTRL+(+) / sutun icindeki pencereleri otomatik olarak dogru s覺ralar
 • TAB / 7 sutun atlatma yada digger se癟ili 繹geye ge癟me
 • SHIFT+DELETE / direk silme
 • BACKSPACE / bir 繹nceki sayfaya yada slime ilemi
 • ALT+ENTER / se癟ili 繹gelerin 繹zellikleri
 • F10 / aktif sayfan覺n menusu
 • F6 / adress bara gider /
 • F5 / sayfay覺 yen覺ler
 • F3 / arama 繹gesi
 • F2 / ismini degistirme se癟ili 繹genin

Internet Explorer k覺sa yollar覺

 • CTRL+A / b羹t羹n sayfan覺n se癟imi
 • CTRL+D / favorite ekler
 • CTRL+E / aktif sayfada arama yapar
 • CTRL+F / sayfada bulma
 • CTRL+H / ge癟mi sayfas覺n覺 a癟ar
 • CTRL+I / favorite sayfalar覺n覺n oldugu k覺sm覺 a癟ar
 • CTRL+N / yeni pencere a癟ar
 • CTRL+O / yen覺 lokasyonlar gider
 • CTRL+P / printer menusu
 • CTRL+S / degisiklikleri kaydeder
 • CTRL+W / aktif sayfay覺 kapat覺r
 • CTRL+ENTER/ bas覺na www ve sonuna .com koymay覺 yapar
 • SHIFT+CLICK / yeni pencerede a癟ar
 • BACKSPACE / bir 繹nceki sayfaya gider
 • ALT+HOME / anasayfaya gider
 • HOME / sayfan覺n ba覺na gider
 • TAB / Itemler aras覺nda atlamay覺 salar
 • END / sayfan覺n sonuna gider
 • ESC / a癟覺lan sayfay覺 sonland覺r覺r
 • F11 / tam ekran yapar sayfay覺
 • F5 / sayfay覺 yeniler
 • F4 / adress bar覺 a癟ar
 • F6 / adress bara gider
 • ALT+RIGHT ARROW / ileri sayfaya g繹t羹r羹r
 • SHIFT+CTRL+TAB / address bara gider
 • SHIFT+F10 / sa tus olay覺
 • SHIFT+TAB / geri tab olay覺
 • CTRL+C / kopyalama
 • CTRL+V / yap覺t覺rma
 • ENTER / aktif etmek /
 • F1 / internet explorer help

Ms-dos komutlar覺

 • ASSOC / Dosya ortakl覺klar覺n覺 g繹r羹nt羹le.
 • AT / Programlar覺 ve komutlar覺 uygulamak i癟in zaman覺 ayarla.
 • ATMADM / Windows ATM sar覺 y繹neticinin g繹rd羹羹 adresleri ve balant覺lar覺 listele
 • BREAK / CTRL + Ci Etkinletir / devre d覺覺 b覺rak
 • CACLS / ACL dosyalar覺 g繹ster ve deitir
 • CALL / Grup dosyas覺n覺 dier grup dosyas覺ndan 癟a覺r.
 • CD / Rehberi deitir.
 • CHCP / Uluslar aras覺 klavye ve karakter bilgilerini ilave et
 • CHDIR / Adresi deitir.
 • CHKDSK /FAT diskdeki hatalar覺 tara.
 • CHKNTFS / NTFS diskdeki hatalar覺 tara
 • CLS / Ekran覺 temizle.
 • CMD / Komut sat覺r覺n覺 癟al覺t覺r.
 • COLOR / n plan resmini deitir.
 • COMP / Dosyay覺 s覺k覺t覺r.
 • COMPACT / Dosyay覺 s覺k覺t覺r,a癟,.
 • CONTROL / Ms-dos da denetim masas覺 simgelerini a癟
 • CONVERT / FATi NTFSe d繹n羹t羹r
 • COPY / Bir yada daha fazla dosyay覺 繹teki konuma kopyala
 • CTTY / Bilgisayar覺n giri 癟覺k覺 ayg覺tlar覺n覺 deitir
 • DATE / Sistem tarihini g繹r羹nt羹le,deitir
 • DISKCOMP/ Diski dier bir disk ile kar覺lat覺r
 • DRIVPARM / As覺l ayg覺t s羹r羹c羹lerinde yeniden yazmay覺 etkinletir.
 • ECHO / Mesajlar覺 g繹ster ,etkinletir ve devre d覺覺 b覺rak
 • EDIT / Dosyay覺 g繹r羹nt羹le ve deitir.
 • EDLIN / Dosyay覺 g繹r羹nt羹le ve deitir.
 • EMM386 / Geniletilmi haf覺za y繹neticisini g繹r羹nt羹le
 • ENABLE / Konsol geri alma komutunu etkinletirme ve devre d覺覺 b覺rakma
 • SCANDISK / disk taramayi calistir.
 • QBASIC / Qbasic i ac.
 • RENAME / yeniden adlandir.
 • RMDIR /bos klasoru sil.
 • SHUTDOWN/ bilgisayar覺 kapat
 • SMARTDRV / geleneksel ve geniletilmi haf覺za i癟in disk haf覺zas覺 olustur
 • SORT / kisa giris ve cikislari goster
 • SWITCHES/ ms-dos a fonksyion ekle,kald覺r.
 • SYS / Sistem saatini disk s羹r羹c羹s羹ne y羹kle
 • TIME / sistem saatini goster,ayarla.
 • TITLE / ms-dos penceresindeki basligi degistir
 • TRACERT / karsidan gelen network paketlerinin yolunu goster
 • TREE / Diskin yuzeysel agacini goster
 • TYPE / Dosyanin icerigini goruntule
 • UNDELETE / silinemeyen dosyalari silvisuall
 • UNFORMAT / bicimsiz disk surucusu.
 • UNLOCK /Diskin klitini ac.
 • VER / Versiyon bilgisini goster.
 • VERIFY / diske yazmak gerektiginde karar vermeyi etkinlestir yada devre disi birak.
 • VOL / cilt bilgisini goster
 • XCOPY / Baka bilgisayarlardan 癟oklu dosyalar覺 kopyala
 • TRUENAME/ dizinde var olan kiileri g繹sterir
 • TASKKILL / ihtiya癟 duyulmayan uygulamalar覺 kapat
 • SETVER ms-dos version unu degistir.
 • SHARE dosyalari palasabilme yetenegini yukle,devredisi birak
 • SCANREG kayit defterindeki hatalari tara ve geri yukle.
 • ROUTE windows agindaki rota tablosunu goruntule ve degistir
 • RUNAS baska bir bilgisayardaki programi etkinlestir.
 • PRINT dosyayada resmi print et
 • PROMPT ms-dos u goster ve degistir
 • PING test amacli diger ag bilgisayarina bilgi gonder
 • POPD agdaki rehberi degistir.
 • NET ag ayarlarini guncelle ve onar
 • NETSH degisebilen ve degismeyen network bilgisini goster
 • NETSTAT TCP/IP ag protokolu bilgisini ve istatistigini goruntuleNLSFUNC ulkeye ozgu bilgileri goster
 • NSLOOKUP agdaki yada alandaki ip adresini goster
 • PATH bilgisyardaki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren PATHPING ag daki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren MOVE dosyanin yerini degistir.
 • MSAV ilk microsoft virus hizmeti.
 • MSD Tanimlama hizmeti.
 • IFSHLP.SYS 32-bit dosya yoneticisi.
 • IPCONFIG ag aygiti ayarlarini goster ve degerleri goruntule
 • KEYB klavyenin planini degistir.
 • LABEL disk surucusunun etiketini degistir.
 • LH Yuksek Hafizada disk surucusu yukle
 • LISTSVC servisler ve suruculer icin kurtarma konsol komutunu goruntule
 • LOADFIX 64knin uzerindeki programlari yukle
 • LOADHIGH yuksek hafizadaki aygit surucusunu yukle.
 • LOCK hard disk surucusunu kitle.
 • LOGON kurulumlar ve geri tuklemeler icin yonetici hesabi
 • MAP surucudeki aygit ismini goster
 • MEM Sistemdeki hazf覺zay覺 g繹ster.
 • MKDIR yeni, rehber komutu yarat.
 • MODE port ve gotuntu ayarlarini degistir.
 • GRAFTABL Grafik modundaki geniletilmi karakterleri g繹ster.
 • HELP komutlari kisaca acikla
 • EXTRACT dosyalari windows dizininden cikart
 • FASTHELP ms-dos komutlarini ve bilgileri listele
 • FC dosyalari karsilastir.
 • FDISK disk surucusu icin bolumleme konsolunu calisti
 • FIND dosya icindeki yaziyi ara.
 • FINDSTR dosya icindeki dizini ara.
 • FIXBOOT yeni cizim bolgesi yaz
 • FIXMBR disk surucu icin yeni cizim bolgesi yaz
 • FORMAT disk surucusunu bicimlendir.
 • FTP FTP * a baglan
 • FTYPE dosya turunu goster
 • ERASE dosyayi sil
 • DISKCOPY diski diger bir diske kopyala.
 • DEFRAG yuklenen programlari disk uzerinde stabile et.
 • DEL bi veya daha fazla dosyayi sil.
 • DELETE silinen dosyalar icin kurtarma konsol komutu
 • DELTREE bir veya daha fazla dosya ve rehberi sil
 • DIR klasor icindekileri goster.
 • DISABLE windows sistem ve suruculerinde kurtarma konsolu komutunu devre disi birak.
 • CHOICE dizin icindeki coklu sevenekleri belirt.
 • BOOTCFG kurtarma konsolu komutlar覺n覺 g繹ster ve d羹zenle ve boot.ini yi yeniden olutur.
 • VOL : Disk birim Etiketi ve Seri numaras覺n覺 g繹r羹nt羹ler.
 • VER : Windows S羹r羹m羹n羹 g繹r羹nt羹ler.
 • TREE : Bir S羹r羹c羹 ya da yolun Resimsel Dizin Yap覺s覺n覺 g繹r羹nt羹ler.
 • TIME : Sistem Saatini g繹r羹nt羹ler ya da ayar yapabilirsiniz..
 • START : Belirli program ya da komutu 癟al覺t覺rmak i癟in ayr覺 Pencere a癟ar.
 • SET : Windows 癟evre deikenlerini g繹sterir Ayarlar ya da Kald覺r覺r.
 • MODE : Bir sistem ayg覺t覺n覺 Yap覺land覺r覺r.
 • ASSOC : Dosya uzant覺s覺 ilikilendirmesi g繹r羹nt羹ler ya da deitirir.
 • CD : Ge癟erli dizinin ad覺n覺 deitirir ya da g繹r羹nt羹ler.
 • CHCP : Etkin kod sayfas覺 numaras覺n覺 g繹r羹nt羹ler ya da deitirir.
 • CHKNTFS : ny羹kleme s覺ras覺nda disk denetimini g繹r羹nt羹ler ya da deitirir.
 • CLS : Ekran覺 siler.
 • DIR : Bir dizinde ki dosya ve alt dizin listesini g繹r羹nt羹ler.
 • ERASE : Bir yada birden 癟ok dosyay覺 siler.
 • EXIT : 覺k覺!
 • FORMAT : Windowsda kullanmak 羹zere bir diski bi癟imlendirir.
 • LABEL : Bir diskin birim etiketini oluturur deitirir ya da siler.
 • MD : Bir dizin oluturur.
 • MDDIR : Dizin kald覺r覺r.
 • NET : Sistem hakk覺nda bir s羹r羹 bilgi verebilen bir komut.
 • RENAME : Belirtilen dosyay覺 Yeniden Adland覺r覺r.
 • TELNET : Telnet.
 • DEFRAG : Disk Birletirici hakk覺nda ayr覺nt覺l覺 bilgi verir
Photoshopcu.Net